Vendi që zë Skënderbeu në Historinë e Shqipërisë

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Titulli: Vendi që zë Skënderbeu në Historinë e Shqipërisë

Autori: Abas Ermenji


 Libri

 

Botimet Balli i Kombit

Botimi i tretë

Data e botimit: mars 2009

ISBN: 978-1-4092-6594-8

Historiku i botimeve:

Botimi parë: 1968 , Komiteti Kombëtar Demokrat "Shqipnija e Lirë"

Botimi i dytë: 1996, Tiranë, Shtëpia Botuese  Çabej

Përshkrimi:

"Vendi që zë Skënderbeu në Historinë e Shqipërisë" është një studim mjaft interesant i historisë së Shqipërisë dhe kombit shqiptar me autor Prof. Abas Ermenjin.

Karakteristikat e librit:

478 faqe, formati 15,24cm x 22,86 cm

Ky libër mund të blihet  në Amazon.Com.